Kvalitné stavebné debnenie rozhoduje na každej stavbe. Ako si vybrať čo najlepšie a ušetriť na nákladoch?   

Debnenie a stavebné oplotenie DOASStavba bez betónu jednoducho nie je pevnou a silnou stavbou na dlhé roky. Všetci dobre vieme, ako dôležitá je betonáž pri stavbe akéhokoľvek typu, napríklad pri betónovaní základových pásov či základovej dosky, suterénu domu, garáže, poschodia či inej stavby. Toto nie je ani zďaleka všetko. No ako všetci dobre vieme, samotný betón nedokáže zostať na svojom mieste tak, aby nevytiekol. Je preto potrebné na takýchto kritických miestach udržať betón presne tam, kde je to najdôležitejšie pre dlhú životnosť každej stavby. Aby bola splnená táto dôležitá podmienka pri každom betónovaní, je potrebné použiť kvalitné stavebné debnenie.

Betón verzus debnenie: Čo treba vedieť na úvod?             

Najväčšia prednosť betónu pred ďalšími konštrukčnými materiálmi spočíva v tom, že je možné tvarovať samostatne stojacie útvary a častí zo železobetónu, bez škár betónovaním do konkrétneho debnenia a to              do akejkoľvek podoby a v akýchkoľvek rozmeroch. V tomto smere je však potrebné, aby samotná stavba debnenia spĺňala viaceré atribúty, najmä pre bezpečné prenesenie zaťaženia od vplyvov nestvrdnutého betónu, ktorý sa naleje do vopred pripraveného stavebného debnenia. Debnenie preto plní s jeho ďalšími prvkami úlohu prechodnej flexibilnej opornej nosnej sústavy stavby. Dnes je na výber množstvo moderných stavebných debnení a systémov.

Aké typy debnenia je možné využiť?             

Súčasný trh ponúka pestrú ponuku produktov aj v tomto smere, presný typ stavebného debnenia a systémov na konkrétny stavebný zámer. Pri menších stavebných projektoch ako je napríklad stavba rodinného domu, menších stĺpov na domoch, stien, no tiež aj pri náročnejších projektoch a stavbách, je možné využiť konkrétne typy, ako napríklad stenové debnenie (stenové systémy), stropné debnenie (stropné systémy, nosníkové stropné debnenie), stĺpové debnenie, dosky či podporné systémy pre mosty a tunely.

Všetky spomínané typy stavebného debnenia sú k dispozícii v podobe pevných oceľových podporných konštrukcií, ktoré sú flexibilné s možnosťou úpravy typu debnenia či povahe stavby alebo záťaži, ktorú musí debnenie splniť v spojitosti s celou konštrukciou. Hlavný typ debnenia na daný projekt (stavbu) zvyčajne určuje projektant respektíve fundovaný technológ stavby. Nie raz sa potvrdilo, aké dôležité je už samotné odborné naplánovanie debnenia na konkrétny stavebný zámer. Netreba podceňovať tento, čo sa týka bezpečnosti, veľmi dôležitý úkon a stavebný prvok pri výstavbe každého prvku stavby, kde sa využíva betón ako hlavný stavebný materiál.

Debnenie a stavebné oplotenie verzus šetrenie nákladov            

Samotný výber debnenia predstavuje jeden z najdôležitejších úkonov ešte pred začiatkom prvotných betonárskych úkonov. V tomto smere je jedným z kľúčových činiteľov aj otázka financií na zhotovenie či zabezpečenie debnenia pre daný stavebný úkon. Z pohľadu nákladov predstavujú dočasné konštrukcie debnenia, ako aj ich ďalšie prvky, až viac ako 30 percent celkových nákladov na realizáciu betónovej stavby.

Aj z tohto dôvodu má čoraz väčší význam úsilie čo najvýhodnejšie a opakovane využiť všetky potrebné materiály na debnenie, pretože je to cesta a účinný spôsob, ako značne ušetriť na nákladoch. Prenájom stavebného debnenia má preto nesmierny význam pre každú stavebnú firmu či fyzickú osobu, pri väčších stavbách, kde je potrebné debnenie niekoľkokrát opätovne použiť, premiestniť a mať ho po ruke dlhší čas. Nie, že by to pri malých stavbách nemalo až taký zmysel. Umožňuje zrýchliť montáž samotného debnenia, odpadá použitie množstva dosiek a klincov, ako aj prác pri starých spôsoboch debnenia. Preto je celková betonáž so stavebným debnením rýchlejšia, čo dáva možnosť postupovať v ďalších stavebných úkonoch skôr ako predtým. Spoločnosť DOAS, a.s. ponúka na prenájom rôzne druhy debnenia.